LAPPTORPETS HISTORIA MED FOTOGRAFIER

Lapptorpet målat i smörtråg efter fotografi från 40-talet.

Minnestavla vid Lapptorpet uppsatt i början på 2000-talet.Det är belagt att från ca 1780 Lappmannen Christoffer Larsson med ättlingar bott på Lapptorpet. Släkter med samiskt ursprung bodde där till 1870-1880. Därefter brukades torpet av E J Näslund min farfar. då löd torp under Fjäls gård och min farfar gjorde 14 dagsverken/år som arrende , men han arbetade dock större av året där. 1938 friköpte min far Ossian Näslund torpet.

Här kommer lite gamla bilder från Lapptorpet, Fjäl. En del av de äldsta bilderna är tagna med en gammal kamera som inköptes av min far på slutet av 20-talet för 25 kr. Fabrikat Seneca, en amerikansk rullfilms-kamera i storformat ( ca 10x15 cm ). Framkallning av filmrullarna gjordes av min far i en jordkällare som mörkrum på Lapptorpet. Kontaktkopiering i gjordes i träramar och eftersom det inte fanns ström på torpet då fick exponeringen av kontaktkopiorna ske utomhus i dagsljus så det blev lite spring ut och in i jordkällaren för att få en enda bild. Lite enklare nu i vår digitala värld.

Underlaget till "trågmålningen". Ett fotografi taget i början på 30-talet.

Lapptorpet på 20-talet Farfar Erik och Farmor Anna mfl i släkten Tycko och Lina längst till vänster.

ERIK Jonas Näslund " min farfar " "Erik Jonas i Westanbäck" f 1860-04-28 Västanbäck, Hässjö d 1946-04-27 Krigsbyn, Hässjö begravd på Kyrkogården vid Hässjö kyrka

ANNA Katarina Strandlund "min farmor" f 1866-07-20, Sunnansjö d 1941-11-30, Lapptorpet Gifte sig med Erik Jonas 1887-10-22 Begravd 1941-12-07 Hässjö.

Anders Petter Strandlund " min farmors far " f 1841-06-23 Sunnasjö Var 1890 bosatt i Sunnasjö Står som arbetare vid 1890 folkräkning men var också färjkarl Fjäl och Färjholmen. Antagligen fungerade han som postiljon om jag tolkat bilden rätt.

Erik och Annas första barn NANNY Emilia Näslund f 1887-12-22 , d 1888-01-08 endast 17 dagar gammal

RICKARD Edvin Näslund f 1889-03-14 i Fjäl d 1961-08-26 i Timrå

TYCKO Isidor Näslund F 1889-03-14 Lapptorpet d 1951-09-11 Rolandsbacke

Erik AGNAR Näslund f 1894-04-09 Lapptorpet d 1956-07-20 Indal

Anna LINNÈA Näslund f 1896-02-01 Lapptorpet d ? Timrå

Nanny MARGARETA Näslund f 1897-10-22, Lapptorpet d 1898-01-05 Lapptorpet Blev endast 2,5 månader gammal

Johan AXEL Näslund f 1899-05-28, Lapptorpet d 1916-06-29 Lapptorpet " Lungsot "

LINDA Margareta Näslund f 1902-06-17, Lapptorpet d 1941-01-03, Lapptorpet " Hjärtfel "

OSSIAN Andreas Näslund f 1905.08-09, Lapptorpet d 1978-09-22, Karlstad

AGDA Kristina Näslund f 1908-02-22, Lapptorpet d 1974-02-26 Sörberge

Lapptorpet 50-tal

Lapptorpet 50-tal

Lapptorpet början på 60-talet

Lapptorpet början på 60-talet

Anna och Eriks inbördes testamente upprättat 1919

Farmors 60-års dag Erik o Anna

Erik, Anna, Agda framför Lapptorpet

Systrarna Näslund Linda, Linnéa och Agda

Fritidsintesse. Logen IOGT "Sädeskornet" Fjäl var en samlingsplats. kameran fick följa med även dit. Längst ned till höger med sluta ögon är min far Ossian Näslund. Bilden är tagen av honom med magnesiumblixt och mörkt rum. Därför kunde även han också vara med på bilden om han var snabb.

Friluftsmöte. Vid Högbergs i Fjäl Med Logen Sädeskornet. Min far ligger utsträckt längst fram till höger. Det fanns självutlösare på kameror redan då !

Kameran fick hänga med även till Åsjödammen på 30-talet Skulle nog behövts ett stativ i de dåliga ljusförhållandena

Fotointresset tog sig många former. Egentillverkade påskkort av min far (i ägget) med hjälp av kontaktkopieringsram. Kamera tog ju bilder i vykortsformat. Bild tagen runt år 1930

Ytterligare ett Påskkort

Smultron finns det på Lapptorpet fortfarande.

Blommor kvar sen tiden då torpet var bebott. Brandgul lilja. växte vid gamla husknuten

Lapptorpet är känt för sina stora blåklockor

Dikt av broder Agnar vid Lindas begravning 1941

Graven Hässjö kyrka.

Hässjö kyrka

Lapptorpet 1941. Min mor Anna Näslund född Lindberg, jag i hennes knä. Sven-Erik på trehjuling

Sven Erik Näslund vid bänk på Lapptorpet

Sven-Erik drar mor och broder höskrindan. Huset som min far Ossian Näslund byggde 1938 Huset revs på "Skeppsholmen" och flyttades till Lapptorpet 1936-38

Lina och Tycko Näslund med barn

Lina och Tycko Näslund med sina barn vid Lapptorpet

Vad jobbade man med ? Jo skogen, flottningen eller glasbruket och dagsverken på Fjäls gård Flottningen Lövudden 1928 Min far Ossian Näslund andra från vänster. Här några bilder från flottningen.

Ytterligare en bild från Lövudden

Färjan från Fjäl till Färjholmen

Del av dikt författad av Ossian Näslund på syster Agdas 50-årsdag

Ros vid Lapptorpet. Kanske det är därför Linda i sitt gamla fotoalbum skrivit. Rosenbäck Smultron, blåklockorna och övriga blommor finns kvar där än.

Vega och Henning Högberg. Henning var min fars bästa vän i ungdomsåren.

Britta Olivia Strandlund syster till farmor

Fina tjärblomster finns i mångfald Får avsluta bilderna från Lapptorpet

Kartor i modern tid Ekonomisk karta över del av Hässjö Lapptorpet Fjäl 1:15 syns längst upp till vänster Areal: åker 0.95 ha, äng 1.45 ha, skog 2.6 ha. 2 kor, gris och höns. Häst lånade man vid behov från Fjäl. Sålde en del smör och mjölk. Korna gick på skogen och betade på somrarna

Karta från 1960-talet

Äldre generalstabskarta

Läsvärt för dej som är intresserad av Lapptorpet. Utgiven av Länsmuseet Västernorrland Rapport nr.2001:20

Gammal karta Innan järnvägen byggdes.

Lapptorpet

Gamla och nya fotografier från Lapptorpet kommer här.Klicka på bilderna för förklarande text.

Här lite om Lapptorpet eller "Rosenbäck" fortsätter kanske med Krigsbyn mm längre fram om inte orken tryter.

Namnet "Rosenbäck" möter jag första gång i ett fotoalbum efter Linda Näslund  som dog redan 1941 i en hjärtsjukdom endast 39 år gammal.

Lapptorpet var ett torp i dåvarande Hässjö kommun numera Timrå. Tyvärr är alla byggnader nu borta. Det enda som återstår är minnen, en hög med trä och tegel, många gamla växter som sly och skog ej lyckats ta kål på samt minnestavla uppsatt med anledning av ett projekt som Västernorrland museum arbetade med i början på 2000-talet. Men torpet har en historia som alltid intresserat både mej och många andra.

Det stora intresset för mej beror nog mest på att jag är född där och alla berättelser och bilder som mina föräldrar gett mej och som jag härmed vill föra vidare.

 

Lite om Människorna levat och brukat Lapptorpet sen långt tillbaka kommer här.

Sameperioden

Från ca 1780 har Lappmannen Christoffer Larsson f 1750 med familj bott där

Sonen Mauritz ( f 1789 7/2 ) och sonsonen Christopher Mauritzson

( Backlund ) och familj ( f 1822 17/8 ) bor där till och från till ca 1870-1880.

Om tiden med de sk sockenlappar kan den som är intresserad läsa mer om i Ljusminneprojekten

Länsmuseet i Västernorrland Rapport nr: 2001:20 av Peter Ericson mfl.

 

Näslundperioden  

"En svensk bekant Näslund " som det står på minnestavlan vid torpet var min farfar Erik Jonas Näslund som efter giftermålet 1887 bosätter sej på torpet som då var ett torp under Fjäls gård.

ERIK Jonas Näslund . Född 1860-04-28 Västanbäck, Hässjö (Y) . "Eric Jonas i Westanbäck".  Erik flyttar 1876 med sina föräldrar till Ljustorp. 1877 Inflyttar han till Hässjö  ( Stavre ) från Ljustorp,. Gifter sig 1887 och flyttar till Gumböle, troligen Lapptorpet.

Bosätter sig med familjen 1887 på Lapptorpet, och är förmodligen den första familjen efter sockenlapparna på torpet. Lapptorpet är då ett dagsverkstorp under Fjäl, där Erik Jonas gör sina dagsverk. Enl. Henning Högberg skulle Erik Jonas göra ca 14 dagsverken om året som arrende för torpet, men han arbetade större delen av året på Fjäls gård. Håller auktion på en del av lösöret 11/7 1942 och flyttar med sonen Ossians familj till Krigsbyn. Död 1946-04-27 Krigsbyn, Hässjö (Y). Begravd 1946-05-05 Hässjö (Y). Gift med ANNA Katarina Strandlund 1887-10-22 Hässjö (Y).  

Far: Nils Peter Näslund.

Mor: Gretha Britha Nilsdotter. Erik flyttar 1876 med sina föräldrar till Ljustorp. 

 

ANNA Katarina Strandlund . Född 1866-07-20 Sunnansjö, Hässjö (Y). Gift med ERIK Jonas Näslund 1887-10-22 Hässjö (Y). Död 1941-11-30 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y). Begravd 1941-12-07 Hässjö (Y).

Far: Anders Petter Strandlund.

Mor: ANNA Kårström.

 

Barn till Anna och Erik

 

NANNY Emilia Näslund. Född 1887-12-22. Död 1888-01-08.

RICKARD Edvin Näslund. Född 1889-03-14 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y). Död 1961-08-26 Timrå (Y).

TYCKO Isidor Näslund. Född 1891-12-06 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y). Död 1951-09-11 Rolandsbacke, Hässjö (Y).

Erik AGNAR Näslund. Född 1894-04-09 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y). Död 1956-07-20 Indal (Y).

Anna LINNÉA Näslund. Född 1896-02-01 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y).

Nanny Margareta Näslund. Född 1897-10-22 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y). Död 1898-01-05 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y).

Johan AXEL Näslund. Född 1899-05-28 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y). Död 1916-06-29 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y).

LINDA Margareta Näslund. Född 1902-06-17 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y). Död 1941-01-03 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y).

OSSIAN Andreas Näslund. Född 1905-08-09 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y). Död 1978-09-22 Karlstad (S).

AGDA Kristina Näslund. Född 1908-02-22 Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y). Död 1974-02-26 Sörberge, Timrå (Y)

I slutet av 30-tal tar sonen Ossian Näslund över torpet och bygger ytterligare ett hus där år 1938 då han också köpte torpet som avstyckats (1:15)  från Fjäls gård.

Det nya huset är ett timmerhus som tidigare stått på skeppsholmen och som plockades ner transporterades upp till lapptorpet återuppfördes igen av Ossian och en av hans bröder. 

Lundgrenperioden

År 1942 såldes Lapptorpet till Johan Lundgren som i sin tur sålde det till SCA i början av 50-talet. SCA hyrde ut torpet som skogsarbetarbostad några år men sen stod det tomt och det förföll alltmer och skadegörelse och brand satte definitivt punkt för torpets fortlevnad.

Ägare 1942

Johan S Lundgren 

gift med

Edit Irene Möllerström Född i Finland 28/12 1910

Barn

Silja Karolina Lundgren född 1/10 1940

Björn Göran Samuel Lundgren född 1/12 1945

Inger Maria 29/8 1948

 

Ägare 1951

SCA

 

  KLICKA PÅ BILDERNA FÖR TEXT

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Bengt Andersson | Svar 05.12.2017 19:39

Hej, 1963 fraktade jag hustimmer från någon byggnad där åt Joel Vesterlund (svensklärare Ala) till Skäggsta - Märrgård.
Jag minns att man fick lyssna på rälsen

Katarina Näslund | Svar 20.10.2012 01:23

Hej!
Nu när mamma också är borta ökar intresset för förfäderna. Jag hittar likheter när jag ser foton på farfar Tykos syskon.

Gunilla Svedin | Svar 29.01.2011 14:28

Mina föräldrar bodde på Lapptorpet någonstans mellan 1951 och 1955

Bengt Näslund | Svar 15.10.2010 12:37

Kul, en bit av familjens historia som man inte haft full koll på.
Nu kan jag studera den.
TACK.

Pappa skulle verkligen gillat detta

Ulla Åsbrink | Svar 14.09.2010 13:17

Trevligt upplagt.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

21.02 | 12:24

ej något av Fjähls 3 dagsverkstorp

...
03.01 | 00:29

Ella och Ingemar var min farmor och farfar. Av barnen till dem bor Lasse och Berit kvar i Svarvarböle. Efter att Snurran brann ned flyttade Bo till Stockholm.

...
31.12 | 21:33

Kul att se farsan som ung😄 han dog 1992. Min farmor och farfar Bodde i Svarvarböle. jag bor själv i Boden, men har kvar stugan i Häggdånger.

...
31.12 | 13:00

Det stämmer. Han gick i första klass och lärarinnan hette Lydia Bergman.

...
Du gillar den här sidan