MINA ANOR

ANFÄDER TILL MATS-OLA NÄSLUND
KORTFATTAD VERSION

På den här sida försöker jag lägga in det som jag själv har kollat upp så långt det är möjligt i ursprungshandlingar såsom  kyrkböcker husförhörslängder och liknande. även gamla anteckningar och lantmäterihandlingar har gett en del. Kommer att kommentera löpande vad jag hittat.På släktforskningssidan som som finns på en annan flik och är jag bara delvis inblandad i och där är mycket från andra som forskat, vilket framgår av hänvisningar som finns finns längst bak på den sidan.   
2010-09-27 Nyhet
Efter fortsatt studier av Landskapsböcker och gamla Mantalslängder har jag kommit underfund med att  man gjort en feltolkning av namnet Christoffer Mouron. Jag får det till Christoffer Marcuson hans finns vissa år under Krigsbyn och vissa år på Nöset men eftersom mantalen tillsammans under många år blir 57 1/5 så har jag kommit till den slutsatsen  att Näset brukades av Christoffer Marcuson. Detta stöder teorin och skrönan att Christoffer Marcusons far kan ha varit dansken i grottan
Marcus Christoffesson. Se kopian på namnet på Bild
Näset var en sk. utgård under Krigsbyn nr1 och nr2 på
1600-talet

      1.MATS-OLA Näslund föddes den 09-april-1941 i Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y).

MATS-OLA gifte sig med GUNVOR Persson dotter till KNUT Persson och INGRID Nyberg den 25-mars-1972 i Nor (S). GUNVOR föddes den 15-maj-1946 i Edsgatan, Alster (S). Skild 2003.


 

Första Generation


      2.OSSIAN Andreas Näslund föddes den 05-september-1905 i Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y). Dog den 22-september-1978 i Karlstad (S). Begravdes år 1978 i Karlstad (S). Gifte sig med ANNA Eugenia Lindberg den 30-april-1936 i Berglunda Prästgård, Timrå (Y).

          Ossian Näslund. Yrken: Skogsarbetare, Flottare, Torpare, Kyrkogårdsarbetare Pojkhemsföreståndare och övervakare.Född 1905-08-09 Lapptorpet Fjäl dåvarande Hässjö kommun.(Y). Bosatt som nygift i Lunde Timrå 1936-37 under tiden som huset timrades upp på Lapptorpet. Bosatt på Lapptorpet 1938-1942. Friköper Lapptorpet Fjäl 1:15 som tidigare brukats av Erik Jonas Näslund och hans familj.Lapptorpet var tidigare ett dagsverkstorp under Fjäl. Torpet består av:  åker 0,95 har, ängsmark 1,45 har, skog 2,6 har. Köpte ett litet timrat hus på Skeppsholmen som revs och sattes upp på torpet 1937-38. 1942 såldes torpet till Lundgren  och den 11 juli 1942 hålls auktion på en del inventarier. Köper 1942 torpet Hemmet 1:1 för 8000 kr i Krigsbyn av Hjalmar och Elin Wallin  Familjen Wallin hade 1930 köpt torpet på offentlig auktion av Konrads Åhlunds Sterbhus  för 4000 kr. Ossian köper i slutet av 40 talet  grannfastigheterna  Krigsbyn 1:4 och Hjellsta 1:1 för 4000 kr, en areal på ca  17, 4 har när mangårdsbyggnad och tomtmark undantas som bostad av Beda E Andersson. De hopslagna fastigheterna får beteckningen Krigsbyn 4:1.Den 26 maj 1953 säljs Fastigheten till Emanuel        ( Manne ) Eriksson för 15500 kr inklusive inventarier.

          Flyttade 1953 till Karlstad (S). Blev föreståndare för IOGT:s pojkhem på Norrstrandsgatan 67, samtidigt arbetade han på Kyrkogårdarna och Domkyrkan i Karlstad. Efter att ha slutat som föreståndare för pojkhemmet bosatt på Vinkelgatan 1, Åttkantsgatan 3 och Karmgatan 113.


           

      3.m  ANNA Eugenia Lindberg föddes den 23-augusti-1908 i Lunde, Timrå (Y).Dog den 5-jan2003 Karlstad. Begravd 24-jan 2003 Västerstrands kyrka Karlstad. Urnnedsättning 9- maj 2003 Östra kyrkogården Karlstad (S) Anna Näslund ( Lindberg ) Enligt hennes mor Kristina skulle riktiga födelsedagen ha varit 26-augusti 1908.

         Var i sin ungdom piga hos Gösta Bergman ( språkforskare och sedemera professor i svenska språket  ) med familj först i Sundsvall och när familjen flyttade till Lund flyttade Anna med. Där hon bodde på Skomakargatan 9 vilket framgår av ett brev till sin mor Kristina 1934. Efter att ha varit bondhustru i Krigsbyn fyttade hon med övriga familjen till Karlstad 1953 där hon under några år var husmor för IOGT:s  pojkhem på Norrstrandsgatan 67 i Karlstad. Jobbade därefter på kyrkogården, regementssjukhuset och fram till pensionen som hemsamarit. 

Andra Generation

 

      4.ff  ERIK Jonas Näslund föddes 1 den 28-april-1860 i Västanbäck, Hässjö (Y). Gifte sig med ANNA Katarina Strandlund den 22-oktober-1887 i Hässjö (Y). Dog den 27-april-1946 i Krigsbyn,  Hässjö (Y). Begravdes den 05-maj-1946 i Hässjö (Y).

         Flyttar 1876 till Ljustorp 1877 flyttar han till Hässjö från Ljustorp och bor en tid i Stavre. Arbetaren Erik Jonas bosatte sig efter giftermålet 1887 på Lapptorpet i Fjäl, Hässjö (Y) och han är förmodligen den förste brukaren av torpet efter sockenlapparna. Lapptorpet är då ett sk dagsverkstorp under Fjäl där Erik Jonas enligt Henning Högberg skulle göra ca 14 dagsverken om året som arrende för torpet, men han kom att arbeta större delen av året på Fjäls gård. Flyttar efter hustruns död med sonen till Krigsbyn. Får "kallbrand i ett ben som måste amputeras ochhan vårdas den sista tiden på vårdhemmet i Timrå. Död 1946-04-27. Begravd 1946-05-05 på Hässjö kyrkogård

 

       5.fm  ANNA Katarina Strandlund föddes den 20-juli-1866 i Sunnansjö, Hässjö (Y). Dog den 30-november-1941 i Lapptorpet, Fjäl, Hässjö (Y). Begravdes den 07-december-1941 i Hässjö (Y).

 

      6.mf  KARL August Lindberg föddes den 10-oktober-1866 i Bastuträsk, Bjurholm (AC). (Y). Timrå.  Gifte sej första gången med Anna Maja Nilsdotter   6 sept-1890 (Y)gifte sej efter hennes död med Maria KRISTINA Elofsson (Larsdotter) den 10-augusti-1895.Dog den 13-januari-1940 i Lunde, Timrå. Begravdes omkring 20-januari-1940 i Berglunda Gravkapell, Sörberge, Timrå(Y)

          Flyttar från Lögde 1878 till Vävland, Timrå (Y), flyttar 1886 till Lunde (Lundvallen ) 1890 noterades han som sågverksarbetare. Flyttar senare till Lunde och arrenderar där ett hemman under Lögdöbruk.


 

      7.mm  Maria KRISTINA Elofsson (Larsdotter) föddes den 06-mars-1868 i Skäggeberg, Sunne (S). Dog den 02-juni-1954 i Bergeforsen, Timrå (Y). Begravdes den 12-juni-1954 i Berglunda Gravkapell, Sörberge, Timrå (Y).

         Konfirmerad 1882-04-15. Till Maria Elofsson av P Wagenius Minne (kort) av konfirmationen. Bosatt 1890 i Edsåker, Ljustorp. Bor tillsammnas med sonen John Willian f 1889 hos Nils Olov Engström och Gustafva samt Erik Wiklander. Yrke: TJänstehjon Efternamn Elowsson. Bosatt 1895 Lunde, Timrå.

           Maria Elofsson flyttade från Sunne Värmland till Vifsta med sina föräldrar men i Sunnes H.L. finns en notering att familjenflyttar till Sundsvall redan 25 sept 1873. Till Ljustorp Edsåker 20 nov. 1886. Troligen är hon piga hos Nils Olof Engström och Handelsidkerskan Gustava Erika Wiklander. Där föds John William 1889-04-24 0ch trolige även Olle 1892 men han finns ej med i Fl. Kristina flyttar 5 sept 1895 till Lunde, Timrå (Y). på äldre dar flyttar även Gustafva till Kristina. Enligt Ingrid Hjärpe Var det en dotter till Gustafva, boende i Arvika som blivit lovad och även fick "glaskupan" med blommor, frukter och fåglar efter mormor. Jag kommer ihåg när den transporterades av mina föräldrar till Arvika då jag var med på 50-talet efter Marias död.

 

 

Tredje Generation

 

      8.ff f  Nils Petter Näslund föddes den 16-oktober-1826 i Näset, Hässjö (Y). Dog2 den 21-december-1862 i Västanbäck, Hässjö (Y). Gifte sig med Gretha Britha Nilsdotter den 05-februari-1854 i Hässjö (Y).

 

      9.ff m  Gretha Britha Nilsdotter föddes den 18-januari-1829 i Gryttjom, Hässjö (Y).

 

    10.fm f  Anders Petter Strandlund föddes den 23-juni-1841 i Sunnansjö Hässjö (Y). Gifte sig med ANNA Kårström den 28-november-1865.

 

    11.fm m  ANNA Kårström föddes den 06-juli-1841 i Häggdånger (Y).

 

    12.mf f  ISRAEL Lindberg föddes den 20-juni-1832 i Bastuträsk, Bjurholm (AC). Dog den 21-juni 1887 i Timrå Gift med Maria Gustafva Norberg 20 dec 1862.

i Bjurholm (AC).

 

    13.mf m Maria Gustafva Norberg föddes den 14-november-1844 i Bastuträsk, Bjurholm (AC).Död i Lunde Timrå

 

    14.mm f  LARS Elofsson föddes den 23-maj-1841 i Bergia, (Berga), Sunne (S). Han dog3 den 07-december-1884 i Vifsta,Timrå (Y). Han gifte sig med MARIA Elofsdotter den 27-december-1868 i Sunne (S).

 

    15.mm m MARIA Elofsdotter föddes den 12-oktober-1844 i Ed, Sunne. Hon dog4 den 16-juni-1883 i Vifsta,Timrå (Y).

 

 

Fjärde Generation

 

    16.ff ff  PEHR Näslund föddes den 10-december-1805 i Näset, Hässjö (Y). Han dog5 den 12-januari-1860 i Hässjö (Y). Han gifte sig med Anna Britta Nilsdotter den 09-juli-1826.

 

    17.ff fm  Anna Britta Nilsdotter föddes den 21-februari-1804. Hon dog den 29-december-1846.

 

    18.ff mf  Nils Westerlund föddes den 01-februari-1792 i Västanbäck, Hässjö (Y). Han dog den 18-mars-1856. Han gifte sig med SARA Andersdotter den 30-september-1817.

 

    19.ff mm  SARA Andersdotter föddes den 10-oktober-1792 i Indal (Y).

 

    20.fm ff Olof Pehrsson föddes den 16-februari-1815 i Hässjö (Y). Han dog den 07-mars-1890 i Hässjö (Y). Han gifte sig med Anna Wikman.

 

    21.fm fm  Anna Brita Wikman föddes den 28-mars-1816. Hon dog den 06-november-1842.

 

    22.fm mf  N.O Kårström föddes den 30-december-1817. Han gifte sig med Marta Cajsa Abrahamsdotter.

 

    23.fm mm  Marta Cajsa Abrahamsdotter föddes den 07-december-1815 i Säbrå (Y).

 

    24.mf ff  OLOF Israel Jon Lindberg föddes år 10 juni 1792 i Bastuträsk, Bjurholm (AC). Han gifte sig med Brita Lena Fredriksdotter.

 

    25.mf fmBrita Helena Fredriksdotter föddes år 19 sept 1804.

 

    26.mf mf  GUSTAF Norberg föddes den 23-april-1813 i Degerfors (AC). Han gifte sig med Magdalena Lovisa Ersdotter år 1843.

 

    27. mf mm  Magdalena Lovisa Ersdotter föddes den 02-april-1820 i Degerfors (AC).

 

    28.mm ff  ELOF Bergfeldt föddes den 05-december-1812 i Hästhaget, Sunne (S). Han dog6 den 12-december-1848 i Flensburg (DK). Han begravdes i Flensburg (DK). Han gifte sig med STINA Larsdotter.

 

    29.mm fm  STINA Larsdotter föddes den 10-november-1811 i Höijen, Sunne (S). Hon kristnades den 17-november-1811 i Sunne (S). Hon dog den 11-november-1846 i Bergia, (Berga), Sunne (S).

 

    30.mm mf  ELOF Olofsson föddes7 den 06-mars-1813 i N. Åmberg, Sunne (S). Han kristnades den 07-mars-1813 i N. Åmberg, Sunne (S). Han dog den 23-augusti-1865. Han gifte sig med MAJA Eriksdotter.

 

    31.mm mm  MAJA Eriksdotter föddes den 04-september-1814 i Svenstorp, Sunne (S).

 

 

Femte Generation

 

    32.ff ff f  Christoffer Pehrsson föddes (1777-11-31). Han dog den 31-juli-1858. Han gifte sig med Sara Nilsdotter den 26-oktober-1800 i Hässjö (Y).

    33.ff ff m  Sara Nilsdotter föddes den 09-januari-1779. Hon dog den 29-januari-1862.

 

    36.ff mf f   Bertel ( Bertil ? ) Jonsson .Bertel gifte sig med Märtha Carlsdotter. 1785      Död 1808 Västansjö, Hässjö

 

    37.ff mf m  Märtha Carlsdotter . Född 23-aug 1760 Ytterkovland, Sättna

  

     38.ff mf f  Anders Ersson Född 1751 Sättna Död 1794 Hallsta Indal


    40. fm ff f  Pehr Pehrsson föddes den 19-maj-1785. Han dog den 27-januari-1830 Strand, Hässjö. Han gifte sig med Märtha Olofsdotter.

 

    41.fm ff m  Märtha Olofsdotter föddes den 09-juni-1782.Skilåker, Tynderö dog den 12-mars-1867 i Hässjö

 

    42.Anders Wikman föddes den 10-december-1779. Han dog den 24-augusti-1850. Han gifte sig med Brita Hindricsdotter.

 

    43.fm fm m  Brita Hindricsdotter föddes den 20-maj-1792 Skäggsta, Tynderö. Dog den 19-december-1828.

 

    56. mm ff f   JAN Elofsson föddes år 31 juli 1769 i Rottnerostorp, Sunne (S). Han gifte sig med ANNIKA Jönsdotter.

 

    57.mm fm f  ANNIKA Jönsdotter föddes år 28-sept 1769 i Skäggeberg, Sunne (S).( Annika i Skäggeberg )

 

    58.mm fm f  LARS Olsson föddes den 27-juni-1786 i Alster ? (S). Han gifte sig med CARIN Larsdotter.

 

    59.mm fm m  CARIN Larsdotter föddes den 29-mars-1775 i Ö. Löfåsen, Sunne (S).

 

    61.mm mf m  KJERSTIN Olsdotter föddes8 den 25-februari-1786 i Hälseryd , Sunne (S).

 

    62.mm mm f  ERIK Mattsson föddes den 11-januari-1775 i Gettjärn, Sunne (S). Han gifte sig med MAJA Pehrsdotter 23-juni 1805.Död 29-mars 1829 i Svenstorp, Sunne (S)

 

    63.mm mm m  MAJA Pehrsdotter föddes den 2-november-1784 Svenstorp, Sunne (S. Död 10 nov 1869 i Rottneros, Sunne (S)

 

 

Sjätte Generation

 

    64.ff ff ff  Pehr Christoffersson föddes omkring september-1748 i Näset, Hässjö (Y).Dog 9 den 04-februari-1833 i Näset, Hässjö (Y). Han gifte sig med Catarina Jonsdotter.

          Pehr var Bonde, Nämdeman, Kyrkvärd.

 

    65.ff ff fm  Catarina Jonsdotter föddes den 05-juni-1762. Hon dog10 den 27-augusti-1817 i Näset, Hässjö (Y).


  112 mm ff ff  Elof Elofsson föddes den  1722.Han dog den  20-sept-1769 i Kåltorp, Rottnerostorp


  118.mm fm mf  LARS Hidriksson föddes omkring 1744. Han gifte sig med SIGRID Olsdotter.

 

  119. mm fm mm  SIGRID Olsdotter föddes (1736-19- ?).

 

  122.mm mf mf  OLOF Arvidsson föddes år 1749. Han gifte sig med KJERSTIN Elofsdotter.

 

  123.mm mf mm  KJERSTIN Elofsdotter föddes år 1756 i Gettjärn, Sunne (S).

 

  124.mm mm ff  MATTES Jönsson .Född 7 juni 1734 i Gettjärn  MATTES gifte sig med ANNIKA Ersdotter.Död 12 jan 1790 i Gettjärn Sunne (S)

 

  125.mm mm fm  ANNIKA ( Anneka ) Ersdotter .

 

 

Sjunde Generation

 

  128.ff ff ff f  Christoffer Johansson.Född Näset Hässjö Gifte sig  med Anna Persdotter 1746. Död 1770 Näset, Hässjö (Y)


 129   ff ff ff m Anna Persdotter Född 27-oktober Stångrid, Tynderö Gift med Johan Isaksson 1 jan 1742 i Tynderö.  Gift  med Chrisoffer Johansson 1746. Död 1803.


 

 

Åttonde Generation

 

  256. ff ff ff ff  Johan Christoffersson Född Näset Hässjö (Y) Död 1694Näset Hässjö .

 

                                                     Nionde Generation

 512.ff ff ff ff f Christoffer Marcuson Bonde i Näset Hässjö (Y) Hässjö.död   1679 i  Näset, Hässjö
 
En liten fundering bara. Hette han verkligen Mouron. ( Vallon ? )
Svårt att tyda gamla skrivstilar i kyrkböcker och liknande.
Det kanske är en feltolkning.
I så fall kanske namnet var Christoffer Marcuson.
Då skulle hans fars namn kunnat vara Marcus Christoffersson
"Dansken i grottan"
Näset 1 10 1/2 mål var på 1500-1600 talet utjord till under Krigsbyn.
I Krigsbyn-Näset finns noterat en Christoffer Marcuson ( svårtolkat ). Fortsätter kolla på detta spår.
Nytt. 2010-09-27 Byter ut Mouron till Marcuson

  513 ff ff ff ff m Kerstin Jonsdotter död 1693

 

 

Israel o. Gustafva Lindberg 1832 resp 1844

Bilden visar min mff och mfm

 
Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Hans Valberg | Svar 19.05.2017 09:45

Kollade lite vad du skrivit. Anna Persdotter Stångrid med släktnamnet Bång. Om du är intresserad har jag en hel del om den släkten.

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

21.02 | 12:24

ej något av Fjähls 3 dagsverkstorp

...
03.01 | 00:29

Ella och Ingemar var min farmor och farfar. Av barnen till dem bor Lasse och Berit kvar i Svarvarböle. Efter att Snurran brann ned flyttade Bo till Stockholm.

...
31.12 | 21:33

Kul att se farsan som ung😄 han dog 1992. Min farmor och farfar Bodde i Svarvarböle. jag bor själv i Boden, men har kvar stugan i Häggdånger.

...
31.12 | 13:00

Det stämmer. Han gick i första klass och lärarinnan hette Lydia Bergman.

...
Du gillar den här sidan